Sat 16 Oct Pieter van Loenen & Tobias Borsboom - Kerkdreef 2, 4054 GS - Rotterdam (archief)
{alt_text}
Aanvang 20:15 uur
Hillegondakerk

'The Silence Between' 

Werken van Stravinsky, Takemitsu, Swertsik en Poulenc.

In The Silence Between spelen we een selectie van werken die als muziekstukken op zichzelf staan, maar tegelijkertijd een relatie hebben met iets buiten-muzikaals. Een gedicht of een tekening, een herinnering of een sprookje. De inspiratiebronnen bij deze werken bepalen niet de muziek, maar bieden een kijkrichting of geven de muziek een bepaalde kleur, zoals licht door een kaleidoscoop. Muziek en kunst wil het onuitspreekbare uitdrukken, het ongrijpbare aanraken. Dat wat niet concreet te benoemen valt, kan wel met een omweg worden benaderd.

The Silence Between verwijst naar een uitspraak van Debussy: “De muziek bevindt zich niet in de noten zelf, maar in de stilte ertussen.” Het prachtige van dit citaat is dat dit net zozeer geldt voor de componist zelf, als voor de uitvoerder, én voor de luisteraar in de zaal. Bij de stilte begint het luisteren. Het wordt geladen ruimte, het gebied van de verbeelding, inspiratie, interpretatie en oneindige mogelijkheden. 

Voor dit concert hebben we vier werken bij elkaar gebracht die heel verschillend zijn, maar alle bij uitstek de fantasie van de luisteraar prikkelen. We hopen daarmee voor de luisteraar de weg naar dat ongrijpbare tussengebied te ontsluiten.

Pieter van Loenen & Tobias Borsboom

In de Hillegondakerk worden de geldende Corona maatregelen toegepast en wordt gevraagd om een Corona toegangsbewijs en ID. Voor meer informatie: https://www.concertstichting.nl/concerten-2021.


De datum om kaarten te kopen is verlopen.

Recensies

Er zijn nog geen recensies.