Kempisch Kamerkoor

info@johannespassionbach.nl 0497516217 www.johannespassionbach.nl

Kempisch Kamerkoor
Sinds 1983 bestaat in Reusel (Noord-Brabant) het Kempisch Kamerkoor. Opgericht door Tejo Wouters en sinds 2006 onder leiding van zijn broer Cees Wouters . Het koor bestaat uit 27 vaste zangers. Afhankelijk van een uit te voeren werk wordt de koorbezetting aangevuld met projectzangers . Het Kempisch Kamerkoor blijft zich ontwikkelen en heeft in de loop van de jaren een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd. Koorwerken uit de Middeleeuwen, Renaissance, Barok en Romantiek, maar ook van 20-eeuwse componisten zijn uitgevoerd in de Kempen en in het buitenland. Het koor heeft inmiddels een belangrijke plaats ingenomen in het culturele leven in de Kempen.

Sinds 2007 wordt steeds op Goede Vrijdag deJohannes Passionvan J.S. Bach uitgevoerd. Het koor wordt op authentieke instrumenten ondersteund door barokorkest La Sorpresa.De kracht van Het Kempisch Kamerkoor is een juiste balans tussen zeer hoge kwaliteit en plezier. Een zo hoog mogelijk muzikaal niveau is waar alle leden met veel toewijding naartoe werken. Onze grote muzikale samenhang wordt bereikt door een continue koorbezetting en heldere repetitieschema’s in combinatie met moderne hulpmiddelen om thuis de muziek in te studeren. Gezelligheid, sociale samenhang en een goede sfeer zijn daarbij onmisbare voorwaarden om tot kwalitatief volwaardige
uitvoeringen te komen. Dit alles draagt eraan bij dat nieuwe en jonge zangtalenten zich al snel thuis voelen bij Het Kempisch Kamerkoor.

www.kempischkamerkoor.nl