Mannenkoor De Karawanken

pr@karawanken.nl www.karawanken.nl

Mannenkoor De Karawanken is gevestigd in Uden/Volkel en kent ongeveer 75 leden / zangers, verdeeld over 4 stemgroepen. De zangers zijn afkomstig uit de gehele regio Noordoost Brabant.Onze optredens vinden meestal ook in die regio plaats.

Het koor wordt gedirigeerd door Sophia Brink.

Het repertoire bestaat uit:

  • Profaan:(inter-) nationale volksliederen, operawerken, en overige liederen;
  • Religieus:een mis met bijbehorende liederen en negro-spirituals;
  • Kerstliederen;
  • Concerten door onszelf georganiseerde concerten; optredens in verpleeg- en bejaardentehuizen in de regio;
  • Uitvoeringen van derden: wij verlenen graag onze medewerking aan uitvoeringen van derden zoals uitwisselings- en kerstconcerten, harmonie-concerten of theater optredens.