Mannenkoor De Karawanken

pr@karawanken.nl www.karawanken.nl

Mannenkoor De Karawanken is gevestigd in Uden/Volkel en kent

ongeveer 75 leden / zangers, verdeeld over 4 stemgroepen. De zangers zijn afkomstig uit de gehele regio Noordoost Brabant.Onze optredens vinden meestal ook in die regio plaats.
Het mannenkoor staat onder

leiding van dirigent, Marcus de Haard met aan de piano Frans van Tuijl.

Het repertoire bestaat uit:

  • Profaan:(inter-) nationale volksliederen, operawerken, en overige liederen;
  • Religieus:een mis met bijbehorende liederen en negro-spirituals;
  • Kerstliederen;
  • Concerten door onszelf georganiseerde concerten; optredens in verpleeg- en bejaardentehuizen in de regio;
  • Uitvoeringen van derden: wij verlenen graag onze medewerking aan uitvoeringen van derden zoals uitwisselings- en kerstconcerten, harmonie-concerten of theater optredens.