Operakoor Amadeus

operakoor.amadeus@gmail.com operakooramadeus.nl

Opera zingen is gepassioneerd zingen!

Operakoor Amadeus is een amateur koor dat werkt met professionals: dirigent Tjalling Wijnstra en repetitor - begeleider pianist Frans Douwe Slot zijn gevierde vakmensen. Amadeus voert voornamelijk complete opera’s uit in concertante vorm. Maar ook kleine concerten zijn mogelijk. Bij grotere optredens zoals binnenkort op 1 november 2023 de Opera Willem Tell, zingen professionele solisten mee en wordt het koor begeleid door het orkest Filharmonie Noord.