Collegium Musicum Traiectum

info@cmtraiectum.nl www.cmtraiectum.nl

Collegium </b>Musicum Traiectum</b> is een projectensemble voor </b></b>jongvolwassen amateurmusici die interesse hebben in het uitvoeren van </b>vocaal-instrumentaal </b></b>repertoire.</b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>

Het gezelschap is bedoeld voor onlangs afgestudeerden en jong werkenden die hun studentenmuziekgezelschap hebben moeten verlaten en toe zijn aan een nieuwe uitdaging op muzikaal gebied. Omdat de repetitieperiode kort en het repertoire uitdagend is, studeren de leden voorafgaand aan de repetities zelfstandig de partij in. Oude stemming.

Sinds onze oprichting in 2015 stellen wij ons ten doel werken uit de Barok en het begin van de Klassieke periode op authentieke wijze en zo hoog mogelijk niveau uit te voeren. Daarbij hebben wij de ambitie om helemaal over te gaan op authentieke instrumenten en de bijbehorende stemming op 415 Hz.