Kamerkoor Soglasije

ed.oosting@gmail.com 0640552414 www.soglasije.nl

Kamerkoor Soglasije is een vocaal amateurgezelschap van hoog niveau dat uit ongeveeer 30 leden bestaat.Afhankelijk van de uit te voeren muziek treden we op als gemengd koor, met solisten en als vrouwen- en mannenkoor. Het programma omvat liturgische gezangen uit de Russich orthodoxe traditie, klassieke en volksliederen. Soglasije (fonetisch voor Согласие) heeft als betekenis harmonie, instemming en akkoord. Dit staat naast de muzikale begrippen voor de wijze waarop wij ons willen verhouden met onze medemensen en collega zangers, waar ook ter wereld. Het programma omvat liturgische gezangen uit de Russisch Orthodoxe traditie, klassieke en volksliederen.

Dirigent
Kamerkoor Soglasije staat onder leiding van Serge Latychev.

​www.soglasije.nl