Radoejsja

info@radoejsja.nl 06-46367046 / 06-37148142 www.radoejsja.nl

Het Bergens wereldmuziekkoor RADOEJSJA zingt liederen uit de Balkan en Oost-Europa</b></b></b></b></b>

Vanaf 2003 zingt het Bergens wereldmuziekkoor Radoejsja onder de enthousiaste leiding van Lupko Koetje. Radoejsja is de fonetische variant voor het Russische woord Raduysya (Радуйся) en betekent: Wees vrolijk / Wees gegroet / Verheugen</i> </i>Het koor, bestaande uit 22 mannen en vrouwen, zingt liederen uit Georgië, verschillende Balkanlanden, Armenië, Afrika en Europa. In 2017 heeft Radoejsja twee keer het Armeens Oratorium uitgevoerd. Dit werd begeleid door het orkest waarmee het koor sinds 2015 samenwerkt. In 2018 was er een jubileum concert in de Kapelkerk, waar een selectie uit het inmiddels grote repertoire werd uitgevoerd. </i> In augustus 2019 zal het koor beginnen aan de voorbereiding voor de nieuwe concerten in het voorjaar van 2020. </i> Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de aula van de school aan de Prins Hendriklaan in Bergen. </i> Als je mee wilt zingen, neem dan contact op met Lupko en hoor of er ruimte is voor jouw stem! Vooral mannenstemmen zijn vanaf augustus 2019 van harte welkom, voor vrouwenstemmen is op dit moment een wachtlijst.</i></i></i></i></i>