Radoejsja

info@radoejsja.nl 06-46367046 / 06-37148142 www.radoejsja.nl

Het Bergens wereldmuziekkoor RADOEJSJA zingt liederen uit de Balkan en Oost-Europa.</b>

Vanaf 2003 zingt het Bergens wereldmuziekkoor Radoejsja onder de enthousiaste leiding van Lupko Koetje. Radoejsja is de fonetische variant voor het Russische woord Raduysya (Радуйся) en betekent: Wees vrolijk {Wees gegroet, Verheugen

Zie voor concerten en reserveringen onze website