Vocaal Ensemble Tiramisu

veraschijve@gmail.com 06-39236102 www.vocaalensembletiramisu.nl

​Vocaal Ensemble Tiramisu is een Rotterdams kamerkoor, dat onder artistieke leiding staat van dirigent Rienk Bakker. Tiramisu voert op projectbasis concerten uit met ongeveer 24 gevorderde amateurzangers.</span></span>

​De naam TiRaMiSu hebben de oprichters in 1994 ontleend aan ‘tirare’, trek me omhoog: we halen onbekende muziek uit de vergetelheid. De programmakeuze is thematisch met vooral (laat) romantische, twintigste-eeuwse en hedendaagse a capella werken. De eerstvolgende concerten zijn op 7 en 8 december 2019 in Rotterdam. www.vocaalensembletiramisu.nl.</a></a>