Ariosto Ensemble

Ariosto Ensemble

ariostoensemble@gmail.com www.ariostoensemble.nl

​Het Ariosto Ensemble is een projectensemble dat zich richt op muziek uit de 15e - 17e eeuw: van Renaissance tot aan vroege Barok. Denk aan de Vlaamse Polyfonisten zoals Josquien Desprez, Jean Ockeghem en Jacob Obrecht, maar ook Italiaanse meesters zoals Carlo Gesualdo.

De naam van het Ariosto Ensemble is ontleend aan Ludovico Ariosto (1474-1533), Italiaans episch en lyrisch schrijver, favoriet aan het hof van Ferrara bij de in die periode beroemde hertogelijke familie d’Este. Zijn vermaarde epos Orlando Furioso is voor tal van componisten in Renaissance en Barok aanleiding geweest om (delen, canti van) dit werk als inspiratiebron voor hun composities te gebruiken. In 2002 heeeft het Ariosto Ensemble een madrigaaldrama Orlando Furioso uitgevoerd met werken van di Lasso, Palestrina, Wert, de Monte, Ruffo e.a. Dit succesvolle programma, met 12 uitvoeringen door heel Nederland en een radio-opname in de vorm van een documentaire, uitgebracht door de VPRO, is aanleiding geweest om meer projecten op te zetten. Aan de deelnemers worden eisen gesteld. Voor professionele projecten worden de musici door de artistieke leiding aangeworven. Voor programma’s met medewerking van amateurmusici kan men zich aanmelden voor een selectie. Hiertoe dient men een auditie te doen. In een enkel geval kan de uitgebreide cv voldoende zijn. Van de (amateur)zangers wordt minimaal verwacht zelfstandig een partij te kunnen zingen in een 4/5 stemmig madrigaal/motet; er wordt veel gebruik gemaakt van de oorspronkelijke notatie, het hebben/vergaren van kennis daarvan is onontbeerlijk. Men moet de beschikking hebben over een goed getrainde stem. Zingen in talen als Engels, Italiaans, (oud)-Frans en diverse linguïstische vormen van Latijn mag geen drempel vormen.