Boys, keep on singing!

hilbrand@boyskeeponsinging.com boyskeeponsinging.com

Stichting Boys, keep on singing!</b></b>

In 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal olv Mariette Effing ter gelegenheid van het 100jarig bestaan een groot project, genaamd Boys, keep on singing!</i> Behalve dat het Stadsjongenskoor een feestje vierde én een reünie, organiseerden ze ook een jongenskorenfestival en een symposium over de jongensstem. Het centrale thema van Boys, keep on singing</i>! was dat er wereldwijd steeds minder jongens zingen en dat dit op den duur ook tot gevolg heeft dat steeds minder mannen zingen. Omdat ze merkte dat het onderwerp enorm leeft in de koorwereld en besloot artistiek leider Mariette Effing in 2019 een nieuwe stichting op te richten om meer activiteiten onder de naam Boys, keep on singing! te ontplooien.</i>