Festival Mystieke Vrouwen

dick.van.dijk.utrecht@gmail.com www.mystiekevrouwen.nl

​Vanaf 16 november vinden er diverse concerten plaats in een aantal Utrechtse kerken in het kader van het Festival Mystieke Vrouwen. Een muziekfestival waar vele professionele musici te horen zullen zijn: instrumentalisten, vocale solisten en koren. Tevens zijn er lezingen. In de aanloop naar het Festival is er een voorprogramma van drie concerten:

zondag 7 oktober, zaterdag 13 oktober en zondag 14 oktober.

Het Festival draait om Mystieke Vrouwen. Vrouwen die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van het christendom, zoals bijvoorbeeld Hadewijch en Hildegard von Bingen en de Utrechtse Mystieke Vrouwen Suster Bertken en Alyt Ponciaens.

Het programma is samengesteld door het Utrechts Kerkgebouwenoverleg en kenmerkt zich door cross-overs, het gebruik van de in de kerk aanwezige instrumenten. De musici en ensembles zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de stad Utrecht.

​In de stad Utrecht staan veel kerken die, naast hun religieuze functie, ook onderdak bieden aan toeristische en culturele activiteiten. In oktober en november vindt in een aantal van deze Utrechtse kerken het Festival Mystieke Vrouwen plaats.

Utrecht heeft haar eigen Mystieke Vrouwen. De bekendste is Suster Bertken. Zij besloot zich af te zonderen als kluizenares. In 1457 liet zij zich liet insluiten in de Buurkerk en leefde er meer dan een halve eeuw, tot aan haar dood. Suster Bertken is bekend dankzij haar geschriften. Ze is zelfs de eerste Nederlandse vrouw van wie werk in druk verscheen. Alyt Ponciaens is minder bekend. Omstreeks 1450 liet zij zich inmetselen in de Jacobikerk en leefde daar tot haar dood. De kluis waar zij verbleef is nog steeds te zien.

Het Festival draait om Mystieke Vrouwen. Vrouwen die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van het christendom. Binnen de mystiek staat de spirituele eenheid van God met de mens centraal. Bekende mystieke vrouwen waren Hadewijch en Hildegard von Bingen. In de middeleeuwen kozen steeds meer vrouwen voor een bestaan afgezonderd van de wereld. Veel vrouwen deden dat in groepsverband, in een klooster als non, of als begijn rond een hof. Tijdens het festival komen deze Mystieke Vrouwen aan het woord.

Aan het festival wordt meegewerkt door o.a.:

  • organisten Jan Hage, Berry van Berkum, Ko Zwanenburg, Gerrit Christiaan de Gier en Willeke Smits;
  • instrumentalisten, vocale solisten en dirigenten zoals Steven Kamperman, Dion Nijland, Daniel Rouwkema, Michiel Rozendal, Wilma ten Wolde en Wynanda Zeevaarder;
  • koren/ensembles Wishfull Singing, Schola Davidica en het Nationaal Vrouwenkoor;
  • lezingen door dr. Justin Kroesen (Universiteit Bergen, Noorwegen) en drs. Casper Staal (oud-conservator Catharijne Convent).

Voorstelling Archief