Nieuw Koorproject

info@nieuwkoorproject.nl www.nieuwkoorproject.nl

Nieuw Koorproject is een initiatief om in weinig repetitietijd een concert voor te bereiden. Deelnemende zangers zijn gevorderde (kamer-)koorzangers. Het koor telt 30 tot 40 zangers en er wordt gewerkt in kleine en grote bezetting, zowel a-capella als met pianobegeleiding. Repetities en concerten zijn in Rotterdam.

Nieuw Koorproject staat onder leiding van Niels Kuijers. Pianisten zijn Caecilia Boschman en Jacomijn Puite.