Organisatie van Vliet

mvvrtd187@gmail.com 0639224230

Concert wereldberoemde koor Poznański Chór Katedralnv (Kathedraalkoor Poznan).

Dit koor maakt een tournee door Nederland. Op dinsdag 11 december a.s. treden zij op in de monumentale Hillegondakerk in Rotterdam (Hillegersberg).