Fri 16 Nov Symposium Mystieke Vrouwen - Hamburgerstraat 9 - Utrecht (archief)
{alt_text}
Aanvang 13:30 uur
Lutherse Kerk1

Vier sprekers belichten de Mystieke Vrouwe en de mystieke rituelen als opmaat van het Festival Mystieke Vrouwen

Drs. Casper Staal zal in zijn lezing ‘Van triomf en lijden’, ingaan op het fenomeen Mystieke Vrouwen en speciaal op de Utrechtse Mystieke Vrouwen Suster Bertken, Alyt Ponciaens, Agnes van Zantwijc en de onbekende kluizenares van de Predikherenkerk.

Llewellyn Bogaers heeft gekozen voor het thema Het vuur in Suster Bertken. 57 jaar leefde Suster Bertken (1426/27-1514) in haar kluis aan de Utrechtse Buurkerk. Zij leefde er sober: at geen vlees of zuivel, liep blootsvoets in ruwe kleding en had geen verwarming, laat staan gezelschap. Hoe hield zij dit leven vol? Antwoorden zijn te vinden in haar levensloop en haar reflecties waarin zij getuigt van haar diepe liefde voor haar bruidegom Jezus Christus.

Prof Dr GerardRouwhorst zal in zijn lezing ingaan op Suster Bertken en de liturgie zoals die in haar tijd gevierd moet zijn.

Dr. Pieta vanBeek: ‘Verloren in de oceaan van lust’: Anna Maria van Schurman (1607-1678) als mystieke vrouw.

Het Trigon Ensemble zal passende muziek zingen tussen de verschillende voordrachten.

 


De datum om kaarten te kopen is verlopen.

Recensies

Er zijn nog geen recensies.